klickerträningI klickerträning använder man sig av en så kallad betingad förstärkare för att förklara för hunden exakt i vilket ögonblick den gör något som lönar sig. Den betingade förstärkaren är ofta ett klickande ljud som man åstadkommer genom att trycka på en liten klickerdosa – men kan lika gärna vara ett kort ord som alltid sägs på samma sätt. I klickerträning börjar man med att låta hunden förstå att klickerljudet alltid följs av belöning, för att på så sätt göra klickern till just en betingad förstärkare. Klickerträning bygger på att hunden kan vara helt säker på att klickerljudet i alla lägen betyder att den precis gjorde helt rätt och att belöning är på väg.

Men klickerträning handlar också om så mycket mer än bara klickerdosan. Ofta använder man sig av shejping inom klickerträning, vilket innebär att hunden själv får bjuda på beteenden för att försöka komma fram till vad vi som tränare är ute efter. Alla initiativ som hunden tar som på något sätt rör sig i rätt riktning mot det färdiga beteendet ska förstärkas och belönas. Vill vi genom klickerträning att hunden ska lära sig att snurra får vi ofta börja med att belöna att hunden rör huvudet (eller kanske bara blicken) åt sidan. Ofta blir klickertränade hundar snabbt duktiga på att bjuda på beteenden och även kunna utveckla dem vidare på få repetitioner. Ett annat sätt att jobba med klickerträning är att fånga beteenden i vardagen. Detta kan vara ett bra sätt att starta upp klickerträning, om hunden inte är van vid att ta egna initiativ. Att fånga beteenden i vardagen handlar om att ständigt vara beredd med klicker och belöning för att kunna förstärka sådana beteenden som man sedan vill plocka in i träningssituationen. Om hunden flera gånger har blivit belönad för att till exempel lägga sig ner är det troligt att den tar till det beteendet när man sedan börjar shejpa.